'Neath the Shadow of London


Title
Game Masters

Readers
Game Information
  • Created Aug 9 '10
  • Last Post Sep 13 '10 at 11:29am
  • Status Aborted
  • System Miscellaneous

Game Description

D̴͍̪̞̪e̤̙̲͉̕ͅa̖̹̥t̥̻̭h͏͇͓̱̬͕ ̢a̟̜̝̲͈̗n̻d̗̟̩̘̩̺̬͟ ̤d̳̥̘͇̀r̸͓̥ę̣̩̘͔am̷̯ş̖̙̗̙̮̗̳ ͏̲a̯̥͍̳̳̟̖n͍͕͕̩̹d͟ ̯̞͙͙͍̠̥d҉̬̙a̼̹r͖͓̼̰̙͉k̬͓͓͖͉n̟̥̠̲e̲̙͇͝ͅs͓̪̮͙͍͖͚s̞̯͇̳ͅ ̢̺̝̝̞͍co҉̻̘m̗e̯̕.̪̜̠̠̪̫
̖̞̙̼
͖H̖͍̖͜e͔̬̠ ̬̩̪̻w̟̭͖̩̠ͅịl͖̘̭͙͚̮̖l͕̝̥ ̵͍̟f̗͉̬̠̤ͅi͙̭̼̯̹̲̹n̡̖̺͚d̘͙͉̪ ̞͡u̘̜̩̝̫͉s.́
̥̜̠͙̞̱̱͘
̤̩̻̰H̭̺̗̘͉͇e̛ w͚̺̺̫͎͕̺i̦̩̪̘l̸̤͉͚̬̹l̢ ͔̯̺f̗͇͓̖̪͍͙̣͙̥ͅn̴d̘̝͖̗ ̜ư͍̗͚̰s̹̖ͅ.̳̭̜̳̹͈͙
̴̙̮̪̦̲
̟̪̩̫H͖͘ͅE̳̺̫ͅ ̡̘̞͚̺ͅS̠̹͍̲͍͙ͅE̟̼E͔̟͓͉̖͢ͅS̸ͅ ͙̯͕U̸̹͙̣̙͈͖ͅS̜̼̬

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.

Last Database Backup 2017-10-21 09:00:10am local time
Myth-Weavers Status