World:G0tham's Finest/Gotham City PD/Major Crimes/James Gordon